Siirry sivun sisältöön

Jatkuva glukoosiseuranta monipistohoidossa

Jatkuvassa glukoosiseurannassa (CGM) sensori on yleensä pysyvässä käytössä ja se voi korvata verensokerin omamittauksia sormenpäästä. Käyttäjän on tunnettava sensorin rajoitukset ja kyettävä tekemään omahoitoa koskevia päätöksiä sensorilla saatavan tiedon perusteella.

Glukoosisensorista saatavan tiedon tarkastelu on hyvä työkalu oppia ratkaisuja eri tilanteisiin diabeteksen jokapäiväisessä hoidossa. Sen avulla näkee miten erityyppinen ruoka, liikunta tai stressi vaikuttavat verensokeriin. Se voi myös vähentää tarvetta tankata ylimääräisiä hiilihydraatteja esimerkiksi ennen yöunia, ajomatkaa tai liikuntaa.

Sensorin avulla voidaan sekä ennakoida liian matalan verensokerin kehittymistä että arvioida paremmin liian korkeita verensokerin arvoja ja niiden hoitoa. Useimpiin sensorilaitteisiin voidaan asentaa yksilölliset hälytykset liian matalasta ja korkeasta verensokerista. Sensoreita voidaan käyttää myös yhdessä insuliinipumpun kanssa.

Sensorin käytöstä saatua hyötyä lisää, kun laitteeseen syötetään jaksoittain tiedot insuliiniannoksista, hiilihydraateista ja liikunnasta. Tällainen tehoseuranta kannattaa tehdä ihan omaksi hyödykseen ajoittain. Lisäksi tehoseuranta sensorilla on erittäin hyödyllinen ennen suunniteltua hoitajaan tai lääkärin tapaamista. Se tukee omahoidon toteuttamista ja hoitoa koskevaa päätöksentekoa.

Glukoosisensorin käytön on osoitettu parantavan sokeritasapainoa ja vähentävän hypoglykemioita. Oikein hyödynnettynä glukoosisensori helpottaa verensokeritasapainon seurantaa ja omahoidon hallintaa sekä tuo jokapäiväiseen elämään joustavuutta ja turvaa. Tämä usein lisää vapautta, auttaa jaksamaan ja luo edellytykset paremmalle elämänlaadulle.

Päivitetty 8.11.2023