Siirry sivun sisältöön

Alkoholin riskikäyttö diabeteksessa

Alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Mitään yleistä alkoholin turvallisen käytön ylärajaa diabeteksessa ei voida määrittää.

Diabeteksen ja sen hoidon lisäksi esimerkiksi sukupuoli, paino ja ikä vaikuttavat siihen, miten elimistö reagoi alkoholiin ja milloin alkoholinkäytöstä voi koitua terveyshaittoja.

Lääketieteessä alkoholin ongelmakäyttö nähdään jatkumona riskikäytöstä haitalliseen käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen.

  • Riskikäytössä alkoholin kulutus on runsasta tai humalajuominen toistuvaa, mutta terveyshaittoja ei vielä ole ilmaantunut. Varhaisia terveyshaittojen oireita voivat olla vatsaoireet ja univaikeudet.

  • Alkoholin haitalliseen käyttöön liittyy fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia terveyshaittoja.

  • Alkoholiriippuvuuden eli alkoholismin oireita ovat sietokyvyn kasvu, vaikeus lopettaa tai rajoittaa käytön määrää, juomisen jatkuminen haitoista huolimatta, juomisen pakonomaisuus ja vieroitusoireet käytön vähentyessä tai loppuessa.

Humalajuominen on aina riski diabeteksessa. Diabetesta sairastavan täytyy pystyä huolehtimaan itsestään ja hoidostaan. Diabeteksen hoidon unohtaminen ja laiminlyöminen alkoholin käytön yhteydessä on vaaraksi terveydelle.

Ketkä?

Vähäisen riskin taso

Kohtalaisen riskin taso

Korkean riskin taso

Terveet, työikäiset naiset

0–1 annosta päivässä

7 annosta päivässä

viikossa 12–16 annosta tai enemmän

Terveet, työikäiset miehet

0–2 annosta päivässä

14 annosta viikossa

Viikossa 23–24 annosta tai enemmän

Raskaana olevat

Ei ollenkaan

Ei ollenkaan

Ei ollenkaan

Henkilöt, joilla on todettu alkoholin terveyshaittoja tai riippuvuus

Ei ollenkaan

Ei ollenkaan

Ei ollenkaan

Yli 65-vuotiaat

Enintään 0–2 annosta päivässä tai 7 annosta viikossa

Enintään 0–2 annosta päivässä tai 7 annosta viikossa

Enintään 0–2 annosta päivässä tai 7 annosta viikossa

Ikääntyminen heikentää alkoholia sietoa. Kehon koostumus muuttuu: elimistön rasvapitoisuus lisääntyy ja vesipitoisuus vähenee, alkoholi päihdyttää enemmän kuin nuorempana. Aivojen, maksan ja munuaisten toimintakyky hiipuu vanhetessa. Jos iäkkäällä ihmisellä on sairauksia ja lääkityksiä, hänen kannattaa harkita alkoholista pidättäytymistä vielä tarkemmin.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on maailman terveysjärjestön kehittämä testi, jolla arvioidaan alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä riskejä. Kyselyn avulla voi selvittää omaa alkoholin käyttöään ja sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu.

Kyselyiden ja haastattelun lisäksi alkoholin riskikäytön vaikutusta elimistössä voidaan tutkia laboratoriokokeilla. Näitä ovat

  • desialotransferriini-testi (S-CDT)

  • maksan toimintakoe eli glutamyltransferaasi (S-GT)

  • verihiutaleiden eli trombosyyttien mittaus (B-Tromb)

  • veren punasolujen tilavuusmittaus (E-MCV).

Päivitetty 30.9.2023