Matalan verensokerin oireet

Matalan verensokerin oireet ja se millä verensokerin tasolla tulee minkälaisia oireita, on yksilöllistä. Matana verensokerin oireita nimitetään usein insuliinituntemuksiksi.

Hypoglykemian oireita ovat muun muassa näläntunne, hikoilu, heikotus ja vapina, näön sumentuminen, poissaoleva olo ja kalpeus.Verensokerin tasapaino ja verensokerin laskun nopeus vaikuttavat hypoglykemian oireisiin. Jos verensokeri on pidempään ollut korkealla tasolla, jo verensokeri 4–5 mmol/l voi aikaansaada matalan verensokerin tuntemuksia. Matalan verensokerin oireet voivat vuosien kuluessa muuttua. Alkuperäiset insuliinituntemukset heikkenevät ja hermosto-oireet saattavat ovat ensimmäinen oire alhaisesta verensokerista.

Kun verensokeri laskee liian alas, elimistössä käynnistyy vastareaktio, joka pyrkii palauttamaan verensokerin normaaliksi. Monet elimistön rauhaset aktivoituvat ja tuottavat verenkiertoon hormoneja, jotka eri tavoin pystyvät nostamaan verensokeria vapauttamalla sitä pääasiassa maksan varastoista. Näistä insuliinin vastavaikuttajahormoneista tärkeimmät ovat haiman saarekkeista erittyvä glukagoni, ja lisämunuaisten erittämä adrenaliini ja kortisoli.

Adrenaliinin aiheuttamat oireet eli insuliinituntemukset käynnistyvät ensimmäisinä, hermosto-oireet normaalisti vasta, kun verensokeri laskee vielä alemmaksi. Nukkuessa matala verensokerin oireena voi olla levoton uni, hikoilu ja painajaiset. Yöllä matalalla käynyt verensokeri voi näkyä vaihtelevana aamun verensokeriarvona.

Haitarin otsikkotaso2
Insuliinituntemukset

Adrenaliinin aiheuttamia oireita nimitetään insuliinituntemuksiksi. Ne alkavat tavallisesti, kun verensokeri on laskenut tasolle 3,3–3,5 mol/l. Oireet korjaantuvat 10–15 minuutissa, kun nauttii nopeasti imeytyvää hiilihydraattia. Tavallisia oireita ovat:

 • vapina, käsien tärinä
 • hermostuneisuus
 • sydämen nopea pulssi
 • kylmän hiki
 • kalpeus
 • voimakas nälän tunne
 • heikotus.
Hermosto-oireet

Kun hermot eivät saa riittävästi sokeria, aiheutuu matalasta verensokerista hermosto-oireita. Ne voivat johtua paikallisten ääreishermojen tai aivojen sokerin puutteesta. Ne alkavat tavallisesti, kun verensokeri on laskenut tasolle 2,5–2,8 mmol/l. Hermosto-oireita ovat:

 • väsymys, uupumus
 • keskittymisvaikeus, ajatus ei kulje
 • päänsärky
 • puutumisoireet
 • uneliaisuus
 • huimaus, pyörrytys
 • epätavallinen tai ärtyisä käytös
 • näön hämärtyminen, kahtena näkeminen
 • kouristukset
 • tajuttomuus.
Matalan verensokerin tuntemuksia jo verensokerin normaali arvoissa?

Jos verensokeri on jatkuvasti korkealla tasolla, elimistö ”tottuu” korkeaan sokeritasoon. Verensokerin laskiessa normaaliksi voi tällöin tulla matalan verensokerin tuntemuksia, vaikka verensokeri olisi yli 4 mmol/l.

Tällöin verensokerin tasoa lasketaan hitaasti ja maltillisesti. Esimerkiksi, jos verensokeri on jatkuvasti ollut yli 10 mmol/l ennen ateriaa, niin aluksi voidaan tavoitella tasoa 8–10 mmol/l ennen ateriaa ja myöhemmin tasoa 6–8 mmol/l ennen ateriaa.

 

Kyllä

Päivitetty  15.1.2021