Siirry sivun sisältöön

Insuliinisokki ja sen hoito

Insuliinisokissa diabetesta sairastava on toimintakyvytön tai tajuton ja tilanteen korjaaminen vaatii aina ulkopuolisen apua. Henkilö käännetään kylkiasentoon, jotta hengitys kulkee vapaasti.

Jos verensokeri laskee hyvin alhaiseksi eli alle 2–3 mmol/l, henkilön toimintakyky heikkenee ja tajunnantaso laskee. Tätä nimitetään insuliinisokiksi. Syyt ovat samoja kuin ylipäätään matalan verensokerin syyt.

Erityisen herkästi verensokeri laskee näin matalalle, jos matalaan verensokerin tuntemukset ovat heikentyneet tai hävinneet kokonaan tai henkilöllä on toistuvia vakavia hypoglykemioita. Tällöin suositellaankin jatkuvaa ja hälyttävää glukoosisensorointia. Yksi merkittävä syy insuliinisokille on runsas alkoholin käyttö.

Vakavan hypoglykemian ja insuliinisokin hoito

Jos henkilö on tajuissaan, mutta ei yhteistyökykyinen vaan on esimerkiksi vastusteleva, eikä suostu ottamaan ensiapua suun kautta, soita 112. Jos mahdollista mittaa tai auta henkilöä mittaamaan verensokerinsa verensokerimittarilla tai glukoosisensorilla, jotta varmistut kyseessä olevan hypoglykemian. Tämän jälkeen voi antaa henkilölle glukagonia, jos sitä on saatavilla ja osaat lääkkeen käytön.

Jos henkilö on tajuton, varmista hengityksen vapaa kulkeminen kääntämällä hänet kylkiasentoon ja soita 112. Jos mahdollista mittaa henkilöltä verensokeri, jotta varmistut siitä että kyseessä on hypoglykemia. Tämän jälkeen voit antaa henkilölle glukagonia, jos sitä on saatavilla. Jos henkilö kouristelee, estä häntä loukkaamasta itseään.

Glukagoni on insuliinin vastavaikuttajahormoni, joka vapauttaa maksan varastoista verenkiertoon sokeria. Insuliinihoitoa käyttävän kannattaa pitää glukagonipakkaus kotona ja mökillä sekä retkeillessä.

Glukagonia saa apteekista lääkärin reseptillä joko pistoksena tai nenäsuihkeena.

Omaisten, läheisten ja tarvittaessa työtovereiden tulisi perehtyä glukagonin antamiseen etukäteen. Glukagonipistos annetaan reiden tai olkavarren lihakseen. Glukagoni nenäsuihke annetaan jompaankumpaan sieraimeen. Glukagonin annon jälkeen tajunta palautuu n. 15–20 minuutin kuluessa, jolloin henkilölle annetaan hiilihydraattipitoista syötävää.

Glukagonin aikaansaama verensokerin nousu jatkuu useita tunteja lääkkeenannon jälkeen. Glukagoni voi aiheuttaa pahoinvointia.

Ensihoidon ammattilaiset hoitavat insuliinisokin ensisijaisesti glukoosin laskimotiputuksella. Vakava ensihoitoa vaatinut hypoglykemia ja insuliinishokki saattaa tarvita lisäksi seurantaa sairaalaympäristössä. Tiputuksen lisäksiajunnan palauduttua on hyvä vielä syödä.

Liian matalaan verensokeriin johtanut tilanne ja syyt pitää selvittää, erityisesti kun kyseessä on ollut vakava hypoglykemia. Myös vakavan hypoglykemian herättämät ajatukset ja tunteet kannattaa ottaa keskusteluun.

Insuliinihoitoa ja annoksia pitää tarkastella glukoosisensorilla ja tarpeen mukaan muuttaa.

Myös vakavan hypoglykemian vaikutus liikenneturvallisuuteen käydään läpi.

Päivitetty 30.9.2023