Insuliinisokki ja sen hoito

Insuliinisokissa diabetesta sairastava on toimintakyvytön tai tajuton. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta.  Henkilölle käännetään kylkiasentoon, niin hengitys kulkee vapaasti.

Kun verensokeri laskee hyvin alhaiseksi eli alle 2–3 mmol/l, henkilön toimintakyky heikkenee ja tajunnantaso laskee. Tätä nimitetään insuliinisokiksi. Syyt ovat samoja kuin ylipäätään matalan verensokerin syyt.

Erityisen herkästi verensokeri laskee näin matalalle, jos henkilön insuliinituntemukset ovat heikentyneet tai hävinneet kokonaan tai hänellä on toistuvia vakavia hypoglykemioita. Tällöin suositellaankin jatkuvaa glukoosisensorointia. Yksittäinen tärkeä syy insuliinisokille on runsas alkoholin käyttö.

Vakavan hypoglykemian ja insuliinisokin hoito

Jos henkilö on tajuissaan, mutta ei yhteistyökykyinen vaan on esimerkiksi vastusteleva, eikä suostu ottamaan ensiapua suun kautta, soitetaan 112. Sitten annetaan glukagonia, jos sitä on saatavilla ja osataan käyttää.

Jos henkilö on tajuton, varmistetaan hengityksen vapaa kulkeminen kääntämällä hänet kylkiasentoon ja soitetaan 112. Sitten annetaan glukagonia, jos sitä on saatavilla. Estetään kouristelevaa loukkaamasta itseään.

Tajuttomalle henkilölle ei tukehtumisvaaran vuoksi saa juottaa tai syöttää mitään.

Haitarin otsikkotaso2
Glukagoni

Glukagoni on insuliinin vastavaikuttajahormoni, joka vapauttaa maksan varastoista verenkiertoon sokeria. Insuliinihoitoa käyttävän kannattaa pitää glukagonipakkaus kotona ja mökillä sekä retkeillessä.

Glukagonia saa apteekista lääkärin reseptillä joko pistoksena tai nenäsuihkeena.

Omaisten, läheisten ja tarvittaessa työtovereiden tulee perehtyä glukagonin antamiseen etukäteen. Glukagonipistos annetaan reiden tai olkavarren lihakseen. Glukagoni nenäsuihke annetaan jompaankumpaan sieraimeen. Glukagonin annon jälkeen tajunta palautuu n. 15–20 minuutin kuluessa, jolloin henkilölle annetaan hiilihydraattipitoista syötävää.

Glukagonin aikaansaama verensokerin nousu jatkuu useita tunteja pistoksen jälkeen. Glukagoni voi aiheuttaa pahoinvointia.

Glukoosi-infuusio

Ensihoidon ammattilaiset hoitavat insuliinisokin ensisijaisesti glukoosin laskimotiputuksella. Tajunnan palauduttua on hyvä vielä syödä.

Vakavan hypoglykemian jälkeen

Liian matalaan verensokeriin johtanut tilanne ja syyt pitää selvittää. Myös vakavan hypoglykemian herättämät ajatukset ja tunteet kannattaa ottaa keskusteluun. Insuliinihoitoa ja annoksia pitää tarkastella glukoosisensorilla ja tarpeen mukaan muuttaa. Myös hypoglykemian vaikutus liikenneturvallisuuteen käydään läpi.

 

Kyllä

Päivitetty  15.1.2021