Insuliinisokki ja sen hoito

Insuliinisokissa diabetesta sairastava on toimintakyvytön tai tajuton. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta.  Henkilölle käännetään kylkiasentoon, niin hengitys kulkee vapaasti.

Kun verensokeri laskee hyvin alhaiseksi eli alle 2–3 mmol/l, henkilön toimintakyky heikkenee ja tajunnantaso laskee. Tätä nimitetään insuliinisokiksi. Syyt ovat samoja kuin ylipäätään matalan verensokerin syyt.

Erityisen herkästi verensokeri laskee näin matalalle, jos henkilön insuliinituntemukset ovat heikentyneet tai hävinneet kokonaan tai hänellä on toistuvia vakavia hypoglykemioita. Tällöin suositellaankin jatkuvaa glukoosisensorointia. Yksittäinen tärkeä syy insuliinisokille on runsas alkoholin käyttö.

Vakavan hypoglykemian ja insuliinisokin hoito

Jos henkilö on tajuissaan, mutta ei yhteistyökykyinen vaan on esimerkiksi vastusteleva, eikä suostu ottamaan ensiapua suun kautta, soitetaan 112. Sitten annetaan glukagonia, jos sitä on saatavilla ja osataan käyttää.

Jos henkilö on tajuton, varmistetaan hengityksen vapaa kulkeminen kääntämällä hänet kylkiasentoon ja soitetaan 112. Sitten annetaan glukagonia, jos sitä on saatavilla. Estetään kouristelevaa loukkaamasta itseään.

Tajuttomalle henkilölle ei tukehtumisvaaran vuoksi saa juottaa tai syöttää mitään.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä