Siirry sivun sisältöön

Diabetes ja ajoterveys

Jokainen on itse vastuussa omasta ajoterveydestään. Lääkärit on velvoitettu seuraamaan ja arvioimaan pitkäaikaissairaan ajoterveyttä tavanomaisten vastaanottokäyntien yhteydessä.

Ajoterveyttä arvioidaan yksilöllisesti, kaikki sairaudet ja niiden lääkehoito sekä liikenteessä tarvittava toimintakyky huomioiden. Kaikille pitkäaikaissairauksille on määritetty ryhmän 1 ja ryhmän 2 ajoluvan terveysvaatimukset, jotka henkilön tulee täyttää.

Diabetekseen sairastuminen ei estä ajokortin saamista tai uusimista, jos haettavaan ajokorttiluokkaan liittyvät terveysvaatimukset täyttyvät. Myös ammattiajokortin saaminen on mahdollista.

Lääkärin lausunto ajoterveydestä tarvitaan, kun haetaan tai uusitaan ajokorttia tai halutaan korottaa ajokorttiryhmää. Diabetesta sairastava tarvitsee myös mopokorttia hakiessaan lääkärinlausunnon, kun aikaisemmin riitti nuorison terveystodistus. Muuten ajoterveyttä seurataan diabeteksen hoitoon liittyvien lääkärintarkastusten yhteydessä.

Jos sinulla on diabetes kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Kuinka usein verensokeria mitataan tai skannataan?

  • Kuinka paljon mittauksissa esiintyy alle 3,9 mmol/l tai alle 3,0 mmol/l arvoja?

  • Onko esiintynyt vakavia, toisen apua vaatineita hypoglykemioita?

  • Onko vakava hypoglykemia tullut valveilla vai nukkuessa?

  • Ovatko hypoglykemian varoitusoireet tallella ja millä verensokerin arvolla ne tuntuvat?

  • Mikä on pitkäaikaista verensokerin tasoa kuvaavan sokerihemoglobiini HbA1c arvo?

  • Kuinka paljon glukoosisensoroinnissa esiintyy yli 10,0 mmol/l tai yli 13,9 mmol/l arvoja?

  • Millainen on näkökyky ja näkökenttien laajuus?

  • Liittyykö diabetekseen lisäsairauksia tai muita sairauksia, jotka vaikuttavat ajokykyyn?

Vaikka diabetes on harvinainen syy liikenneonnettomuuksiin, läheltä piti-tilanteita on enemmän. Kuolonkolareista noin puolessa tapauksista taustalla on sairauskohtaus, yleensä sydänkohtaus tai verenkiertohäiriö.

Päivitetty 30.9.2023