Matalan verensokerin vaikutus ajokykyyn

Matala verensokeri heikentää kykyä tehdä nopeita päätöksiä, koordinaatiokykyä ja huomiokykyä.

Insuliinihoito ja insuliinin eritystä kaavamaisesti lisäävät lääkevalmisteet voivat laskea verensokerin liian matalalle. Näitä lääkkeitä ovat glimepiridi ja glinidit eli ateriatabletit.

Liian matala verensokeri eli hypoglykemia vaarantaa liikenneturvallisuuden. Hypoglykemia vaikuttaa huomiokykyyn, koordinaatioon ja arvostelukykyyn. Pahimmillaan hypoglykemia johtaa toimintakyvyttömyyteen, tajunnan tason alentumiseen ja tajunnan menetykseen.

Ajoterveyden kannalta on olennaista, että hypoglykemian tuntemukset ovat tallella ja henkilö toimii oireiden perusteella sekä seuraa verensokeriaan säännöllisesti ja liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi.

Pidempään insuliinipuutosdiabetesta sairastaneella hypoglykemian tuntemukset voivat muuttua ja heikentyä. Myös toistuvat hypoglykemiat heikentävät tuntemuksia. Tällöin kannattaa hyödyntää glukoosisensorointia. Matalan verensokerin riskitilanteiden tunnistaminen on tärkeää.

Kuljettaja vastaa itse omasta ajamisestaan eli siitä, että hän ajaa vain, jos kykenee siihen. Lääkäri ja oma hoitopaikka tukee ja seuraa diabetesta sairastavan ajoterveyden säilymistä neuvonnalla ja asianmukaisella hoidolla.

Päivitetty  21.4.2022

Kyllä