Siirry sivun sisältöön

Diabetesta sairastavan synnytys

Jos äidin ja vauvan terveyden ja vauvan koon puolesta ei ole estettä, pyritään synnytykseen alateitse. Verensokeria seurataan synnytyksen aikana tiheästi.

Diabetesta sairastava voi synnyttää lasketulla ajalla alateitse, jos raskausaika on sujunut hyvin, vauvan vointi on hyvä ja vauvan koko alatiesynnytykseen sopiva. Useimmiten suunnitellaan alatiesynnytys käynnistettynä jo ennen laskettua aikaa.

Diabetesta sairastavan alasynnytys on erityissynnytys, jonka tulisi edetä ilman synnytyksen hidastumista. Jos synnytyksen aikana esiintyy poikkeavuuksia vauvan sydänääniseurannassa, mennään paljon tavanomaista herkemmin keisarileikkaukseen. Keisarileikkauksen todennäköisyys on diabetesta sairastavalla 2–4 kertaa suurempi kuin synnyttäjillä yleensä.

Insuliinia käyttävällä varmistetaan verensokerin pysyminen tasaisena ja 4–7 mmol/l välillä synnytyksen aikana, jotta vauvan verensokeri ei laskisi synnytyksen jälkeen liian matalalle.

Oman insuliinipumpun käyttö on synnytyssairaalasta riippuen mahdollista. Tällöin äiti itse määrittelee sopivan basaalin eli perusinsuliiniannoksen. Synnytyksen käynnistyessä voidaan aloittaa insuliini- ja glukoosi-infuusio laskimoon.

Jos synnytys tehdään suunnitellulla keisarinleikkauksella, leikkaus tehdään aamulla. Perusinsuliinia annostellaan noin 2–4 yksikköä tavallista pienemmällä annoksella synnytystä edeltävänä 1–3 vuorokautena perusinsuliinin vaikutuksen kestosta riippuen. Jos pitkävaikutteisen pistoajankohta on aamuisin, keisarileikkauspäivänä se pistetään vasta synnytyksen jälkeen. Verensokeritasoa voidaan säädellä tarvittaessa insuliini- ja glukoosi-infuusioilla.

Päivitetty 8.11.2023