Diabetesta sairastavan synnytys

Jos äidin ja vauvan terveyden ja vauvan koon puolesta ei ole estettä, pyritään synnytykseen alateitse. Verensokeria seurataan synnytyksen aikana tiheästi.

Diabetesta sairastava voi synnyttää lasketulla ajalla alateitse, jos raskausaika on sujunut hyvin, vauvan vointi on hyvä ja vauvan koko alatiesynnytykseen sopiva. Useimmiten suunnitellaan alatiesynnytys käynnistettynä jo ennen laskettua aikaa.

Diabetesta sairastavan alasynnytys on erityissynnytys, jonka tulisi edetä ilman synnytyksen hidastumista. Jos synnytyksen aikana esiintyy poikkeavuuksia vauvan sydänääniseurannassa, mennään paljon tavanomaista herkemmin keisarileikkaukseen. Keisarileikkauksen todennäköisyys on diabetesta sairastavalla 2–4 kertaa suurempi kuin synnyttäjillä yleensä.

Insuliinia käyttävällä varmistetaan verensokerin pysyminen tasaisena ja 4–7 mmol/l välillä synnytyksen aikana, jotta vauvan verensokeri ei laskisi synnytyksen jälkeen matalalle.

Insuliinipumpun käyttö on synnytyssairaalan mukaan sallittua. Tällöin äiti määrittelee sopivan basaalin eli perusinsuliiniannoksen. Yleensä synnytyksen käynnistyessä aloitetaan samanaikaisesti suonensisäiset insuliini- ja glukoosi-infuusiot laskimoon.

Suunniteltu keisarileikkaus tehdään aamulla. Edellisen illan pitkävaikutteisen insuliinin annoksesta kannattaa vähentää 2–4 yksikköä yöllisen verensokerin laskun välttämiseksi. Aamun pitkävaikutteinen insuliini pistetään synnytyksen jälkeen. Verensokeritasoa säädetään insuliini- ja glukoosi-infuusioilla.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä