Tietoa tyypin 1 diabeteksen hoidosta

Tyypin 1 diabeteksen toteamisen jälkeen aloitetaan yksilöllisesti annosteltava insuliinipuutoksen korvaushoito ja omahoidon ohjaus.

​Diabeteksen toteamisvaiheessa oireiden kehitys ja henkilön yleistila määräävät hoidon kiireellisyyden. Jos yleiskunto on alentunut, henkilö on kuivunut tai suolatasapaino on häiriintynyt tai hänelle on kehittynyt happomyrkytys, hoito aloitetaan sairaalassa nestehoidolla ja annostelemalla insuliinia laskimotiputuksena. Jos yleiskunto on hyvä, voidaan insuliinihoito aloittaa polikliinisesti ja järjestää omahoidon ohjaus tiheillä tapaamisilla.

Diabeteshoitaja käy vastasairastuneen kanssa lävitse alkuvaiheen välttämättömät asiat, jotta diabeteksen kanssa pärjää ensi viikot. Diabeteksen omahoidossa tarvittavat tiedot ja taidot käydään asteittain läpi ensimmäisen vuoden aikana.

Insuliinihoito tyypin 1 diabeteksessa

Insuliininpuutoksen korvaushoidossa tarvitaan perusinsuliinia, joka vaikuttaa ympäri vuorokauden ja säätelee sokerin vapautumista maksasta verenkiertoon yöllä ja aterioiden välillä.

Syömisen yhteydessä otetaan pikavaikutteista ateriainsuliinia aterian hiilihydraattisisällön ja ateriaa edeltävän verensokerin mittaustuloksen mukaan. Tilapäisten kohonneiden verensokeriarvojen korjaamiseen käytetään pieniä pikavaikutteisen insuliinin annoksia eli korjausinsuliinia.

Vastasairastuneella on yleensä jonkin verran jäljellä toimivia beetasoluja ja omaa insuliinieritystä. Aluksi saatetaan pärjätä esimerkiksi vain ateriainsuliinin pistoksilla.

Päivitetty  6.6.2022

Kyllä