Terveystarkastus ajokorttia varten diabeteksessa

Diabetesta sairastava tarvitsee lääkärin lausunnon ajoterveydestä hakiessaan tai uusiessaan ajokorttia tai hakiessaan ajokorttiluokan korotusta.

Lääkärin antama ajoterveyslausunto tarvitaan, kun haetaan ajokorttia, korotetaan ajokorttiryhmää ryhmästä 1 ryhmään 2 tai uudistetaan ajokorttia 70 vuoden ikäisenä tai vanhempana. Diabetesta sairastava tarvitsee lääkärinlausunnon myös mopo- ja tarktorikorttia varten. Lisäksi ajo-oikeuden säilyttämiseksi ryhmän 2 osalta tulee lääkärinlausunto toimittaa kahden kuukauden sisällä siitä, kun henkilö täyttää 50 vuotta ja sitten 5 vuoden välein.

Ajoluvan ja ajokortit myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Sen verkkosivuilta löytyvät ohjeet ajokortin hakemiseksi.

Ajokorttilupa voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää haettavan ajokorttiluokan yleisten edellytysten lisäksi asetuksella säädetyt terveysvaatimukset, ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen väärinkäytön vuoksi pidetä liikenteessä vaarallisena kuljettajana.

Lääkärinlausunnon kirjoittaa yleensä henkilön terveydentilan tunteva lääkäri perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta. Tarkastusta varten henkilö täyttää etukäteen esitietolomakkeen.

Ajoterveyslausunnon kirjoittanut lääkäri voi tarvittaessa edellyttää lausuntoa tietyltä erikoisalalta tai tietyn ajan kuluttua, esimerkiksi sisätautilääkäriltä diabeteksesta tai silmälääkäriltä diabeteksen silmäsairauden vuoksi.

Jos diabeteksen hoitovastuu on erikoissairaanhoidon yksikössä, niin siellä voidaan kirjata kanta diabeteksen vaikutuksesta ajoterveyteen potilaskertomukseen. Tarvittaessa tehdään erillinen erikoislääkärin lisälausunto.

Jatkossa pitkäaikaissairaan henkilön ajoterveyttä arvioidaan normaalien vastaanottokäyntien yhteydessä. Terveysedellytysten täyttyminen kirjataan potilasasiakirjoihin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki ajoterveyteen vaikuttavat sairaudet ja näiden hoito, päihteiden käyttö, vammat ja terveydentilan muutokset sekä niiden yhteisvaikutus. Jos lääkäri toteaa, että hänen hoidossaan oleva henkilö ei enää täyty ajoterveysvaatimuksia, hänet on velvoitettu puuttumaan tilanteeseen.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä