Diabeteksen hoidon tavoitteet

Diabeteksen hyvä hoitaminen on tärkeää paitsi päivittäisen hyvinvoinnin, myös tulevan terveyden vuoksi.

Kansainväliset hoitosuositukset ja kansalliset Käypä hoito -suositukset kuvaavat diabeteksen hoidon yleisiä suosituksia ja keinoja. Diabetesta sairastava sopii yhdessä lääkärinsä kanssa yksilölliset hoitonsa tavoitteet ja keinot, jotka kirjataan omaan hoitosuunnitelmaan.

Verensokerin hoitamisessa tavoitellaan mahdollisimman normaalia verensokerin arvoja, päivittäistä hyvinvointia, oireettomuutta ja hoidossa jaksamista. Kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ovat tavallisia erityisesti tyypin 2 diabeteksessa ja niiden hyvä hoito on myös tärkeää. Ylipainoisella tavoitellaan yksilöllistä ja realistista painonlaskua. Useimmille se tarkoittaa 5–15 prosentin laihduttamista. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on ehkäistä diabeteksen riittämättömän hoidon aiheuttamia lisäsairauksia.

Haitarin otsikkotaso2
Verensokerin tavoitteet

Verensokerin hoidossa tavoitellaan pääsääntöisesti tasoa 4–7 mmol/l (millimoolia litrassa) aamulla paaston jälkeen ja päivällä ennen aterioita. Verensokerin omamittauksessa tavoitellaan, että aterian jälkeiset lukemat, riippumatta mittausajankohdasta, pysyisivät pääsääntöisesti alle 10 mmol/l. Käytännössä jokainen mittausarvo hyvässäkään hoidossa ei pysy näissä lukemissa ja tilapäisistä verensokerin nousuista ei kannata liikaa huolestua, jos sokerihemoglobiini HbA1c on tavoitetasolla.

Ikäihmisillä, yli 75-vuotiailla, voidaan yksilöllisesti pitää tasoa 5–8 mmol/l ennen ateriaa ja tasoa alle 10–12 mmol/l aterian jälkeen riittävänä tavoitteena. Jokainen mittausarvo ei käytännössä pysy näissä lukemissa.

Pitkäaikaista verensokerin tasoa seurataan sokerihemoglobiini HbA1 kokeella. Yleinen tavoite on alle 53 mmol/mol (millimoolia moolissa). Osalla henkilöistä voidaan tavoitella matalampaakin tasoa eli alle 48 mmol/mol ja osalla, erityisesti ikäihmisillä, alle 58 mmol/mol voi olla riittävä taso.

Insuliinipuutosdiabeteksen omaseurannassa käytetään ihon alle laitettavaa glukoosisensoria, joka mittaa kudosnesteen sokeripitoisuutta. Yleinen tavoite on, että yli 70 % sensoroinnin ajasta sokeriarvo on välillä 3,9–10 mmol/l.

Verenpaineen tavoitteet

Verenpaineen yleinen tavoite diabetesta sairastavalla on alle 140 / 80 mmHg. Yksilöllisesti voidaan pyrkiä hieman matalampaankin tai korkeampaan tasoon.

Useimmilla ikäihmisillä verenpaineen tavoite on nuorempia vastaava, huomattavan iäkkäillä tai jos verenpaineen vaihteluun liittyy huimausta, voidaan tyytyä hieman korkeampaankin tasoon alle 150/90 mmHg.

Verenpaineen kotimittauksissa lasketaan vähintään neljältä päivältä verenpaineen aamumittausten ja iltamittausten keskiarvo ja tavoitellaan tasoa alle 135/80 mmHg.

Rasva-aineenvaihdunta

Haitallisen eli LDL-kolesterolin yleinen tavoite on 2,5 mmol/l tai alle, mutta yksilöllisesti voidaan pyrkiä matalampaankin arvoon eli alle 1,4–1,8 mmol/l.

Hyvän eli HDL-kolesterolin yleinen tavoite miehillä on yli 1,1 mmol/l ja naisilla yli 1,3 mmol/l.

Veren rasvapitoisuuden eli triglyseridin yleinen tavoite on alle 1,7 mmol/l.

diabetes; hoidon tavoitteet

Kyllä

Päivitetty  20.4.2021