Diabeteksen hoidon tavoitteet

Diabeteksen hyvä hoitaminen on tärkeää paitsi päivittäisen hyvinvoinnin, myös tulevan terveyden vuoksi.

Kansainväliset hoitosuositukset ja kansalliset Käypä hoito -suositukset kuvaavat diabeteksen hoidon yleisiä suosituksia ja keinoja. Diabetesta sairastava sopii yhdessä lääkärinsä kanssa yksilölliset hoitonsa tavoitteet ja keinot, jotka kirjataan omaan hoitosuunnitelmaan.

Verensokerin hoitamisessa tavoitellaan mahdollisimman normaaleja verensokerin arvoja, päivittäistä hyvinvointia, oireettomuutta ja hoidossa jaksamista. Kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ovat tavallisia erityisesti tyypin 2 diabeteksessa ja niiden hyvä hoito on myös tärkeää. Ylipainoisella tavoitellaan yksilöllistä ja realistista painonlaskua. Useimmille se tarkoittaa 5–15 prosentin laihduttamista. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on ehkäistä diabeteksen riittämättömän hoidon aiheuttamia lisäsairauksia.

Voit lukea lisää Suomessa toteutuneesta diabeteksen seurannasta ja hoidosta THL:n ylläpitämästä diabeteksen laaturekisteristä. Rekisterin tiedot päivitetään kuuden kuukauden välein.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä