Tyypin 1 diabeteksen omahoidon ohjaus ja tuki

Omahoidon ohjaus aloitetaan diabeteksen toteamisen jälkeen mahdollisimman pian voinnin mukaan.

Henkilön elämäntilanne, työ ja harrastukset, elintavat ja syömis- ja liikuntatottumukset kartoitetaan, jotta hoito voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin henkilön omaan arkeen. Vastasairastuneelle riittää aluksi, että hän osaa mitata verensokerin, tuntee ja osaa annostella omat insuliinivalmisteensa ja tietää miten toimia, jos verensokeri laskee liian alas tai hälyttävän korkeaksi. Elintarvikkeista ja ruuista opetellaan tunnistamaan hiilihydraatit ja annostelemaan pikainsuliini syömisten mukaan.

Pikkuhiljaa tietoja ja taitoja sovelletaan jokapäiväisen elämän vaihteleviin tilanteisiin. Jatkossa tietoutta hoidon eri osa-alueista syvennetään.

Diabeteksen toteamisvaiheessa on hyvä käydä läpi myös sairastumisen aiheuttamia tunteita ja pelkoja. Tarvittaessa henkilö ohjataan psykologin vastaanotolle. Läheinen tai läheiset otetaan mukaan ohjaukseen, mikäli henkilö niin haluaa.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä