Siirry sivun sisältöön

Tyypin 1 diabeteksen omahoidon ohjaus ja tuki

Omahoidon ohjaus aloitetaan mahdollisimman pain diabeteksen toteamisen jälkeen voinnin mukaisesti.

Kun ohjaus aloitetaan, henkilön elämäntilanne, työ ja harrastukset, elintavat ja syömis- ja liikuntatottumukset kartoitetaan, jotta hoito voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin jokaisen omaan arkeen. Aluksi riittää, että henkilö osaa mitata verensokerin, tuntee ja osaa annostella omat insuliinivalmisteensa ja tietää miten toimia, jos verensokeri laskee liian alas tai hälyttävän korkeaksi.

Ensimmäiset askelet hiilihdyraattien tunnistamiseen elintarvikkeista ja ruoasta sekä pikainsuliinin annostelemiseen niiden perusteella otetaan myös heti diabeteksen toteamisen jälkeen. Pikkuhiljaa tietoja ja taitoja sovelletaan jokapäiväisen elämän vaihteleviin tilanteisiin. Jatkuvan oppimisen kautta tietous hoidon eri osa-alueista lisääntyy ajan kanssa.

Diabeteksen toteamisvaiheessa on hyvä käydä läpi myös mahdollisia diabeteksen ja hoidon aiheuttamia tunteita ja pelkoja. Sairastuminen diabeteksen kaltaiseen elinikäiseen ja vaativaan terveysongelmaan on kriisi, jota jokainen ihminen käsittelee omalla yksilöllisellä tavallaan. Tarvittaessa on mahdollista järjestää aika psykologin vastaanotolle.

Läheiset tai ystävät voivat tulle mukaan ohjaukseen, mikäli henkilö itse niin haluaa.

Hoidon ohjaus ja tuki jatkuvat läpi koko diabetesta sairastavan elämän ja ovat keskeinen osa diabeteksen kokonaisvaltaista hoitoa.

Päivitetty 30.9.2023