Jatkuva sensorointi monipistohoidossa

Jatkuvalla sensoroinnilla voidaan korvata verensokerin omamittauksia. Käyttäjän on tunnettava sensoroinnin rajoitukset ja kyettävä tekemään omahoitoa koskevia päätöksiä tulosten perusteella.

Sensoroinnin tulosten tarkastelu on hyvä työkalu oppia ratkaisuja eri tilanteisiin diabeteksen jokapäiväisessä hoidossa. Sen avulla näkee miten erityyppinen ruoka, liikunta tai stressi vaikuttavat verensokeriin. Se voi myös vähentää tarvetta tankata ylimääräisiä hiilihydraatteja esimerkiksi ennen yöunia, ajomatkaa tai liikuntaa.

Sensoroinnin avulla voidaan ennakoida sekä liian matalan verensokerin kehittymistä että arvioida paremmin myös liian korkeita verensokerin arvoja ja niiden hoitoa.

Sensoroinnista saatua hyötyä lisää, kun laitteeseen syötetään jaksoittain tiedot insuliiniannoksista, hiilihydraateista ja liikunnasta. Tällainen tehoseuranta kannattaa tehdä ihan omaksi hyödykseen ajoittain. Lisäksi se on erittäin hyödyllinen ennen suunniteltua hoitajaan tai lääkärin tapaamista. Se omahoidon toteuttamista ja hoitoa koskevaa päätöksentekoa.

Glukoosisensorointi, oikein hyödynnettynä helpottaa sokeritasapainon seurantaa ja omahoidon hallintaa sekä tuo jokapäiväiseen elämään joustavuutta ja turvaa. Tämä usein lisää vapautta, auttaa jaksamaan ja luo edellytykset paremmalle elämänlaadulle. Glukoosisensoroinnin on myös osoitettu parantavan sokeritasapainoa ja vähentävän hypoglykemioita.

Osa sensorilaitteista voidaan asentaa hälyttämään halutusta verensokerin arvosta liian korkeaa tai matalaa verensokeria tai toimii yhteistyössä insuliinipumpun kanssa.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä