Gå till sidans innehåll

Specialistbehandling av diabetiska fotsår

En diabetiker som får ett sår på foten som inte visar tecken på att läka på ett par dagar ska kontakta sitt vårdställe för en närmare undersökning och behandling av såret.

Som diabetiker ska du sköta om såren noggrant enligt allmänna sårvårdsanvisningar. Dessutom ska du avlasta sårområdet.

En infektion som börjat i en liten hudskada eller ett sår kan dock vara kraftig och snabbt leda till en allvarlig infektion. Om såret inte visar tecken på att läka på ett par dagar trots att du har skött om det själv eller om det uppvisar tecken på en bakteriell infektion ska du uppsöka läkare.

Lätta trycket mot fotsåret med hjälp av formgjutna sulor, behandlingsskor och lämpliga skor.

Du måste ha bra blodcirkulation för att såret ska läka. Om man inte känner någon puls i fötterna skickar man en remiss till en kärlkirurg. Om man bedömer att blodcirkulationen är otillräcklig försöker man kringgå eller öppna upp blockeringar och förträngningar antingen genom en ballongvidgning eller en öppen operation.

Undersök såret dagligen för att upptäcka en eventuell sårinfektion. Huden runt ett infekterat sår är rött, hettar och är svullet. Då ska du omedelbart uppsöka läkare. Beroende på hur allvarligt och djupt såret är behandlar man det antingen med antibiotika eller operation.

Sköt om såret med rena händer. Rengör såret genom att skölja det med kroppstempererat vatten (hushållsvatten, drickbart vatten) i 2–3 minuter. Ta bort beläggningar som lossar från såret. Torka såret och smörj huden runt det med bassalva. Skydda huden med ett luftigt icke-vidhäftande sårförband. Sätt på sårförbandet så att det sitter löst och elastiskt. Byt till ett rent sårförband en gång om dagen.

Välj sårförband utifrån sårets färg och mängden utsöndring. Apoteket har olika typer av sårförband. Hälsocentralen ger vid behov anvisningar om hur du sköter om såret. Kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att få en effektivare behandling om såret inte har blivit cirka hälften mindre under en månad.

Syftet med avlastningsbehandling är att flytta belastningen från den sjuka delen av foten till ett friskt område.


Du kan avlasta foten på olika sätt beroende på sårets art och placering, till exempel med filtavlastning, behandlingsskor eller gips.


Om du har sår både framtill och baktill på foten eller om såret är stort är en rullstol en lämplig avlastningsmetod.

Uppdaterad 26.5.2021