Gå till sidans innehåll

Råd om sårvård från den finska Leg Club-verksamheten

Leg Club-verksamheten är en klinik som grundades gemensamt av primärvården, den specialiserade sjukvården och den tredje sektorn.

Leg Club-verksamheten tar emot utan tidsbokning en gång i veckan i två timmar utanför sjukhuset för att det ska vara lättare att kontakta den. I Leg Club-verksamheten behandlar man ödematösa hud- och sårproblem på benen. Leg Club-verksamheten behandlar medlemmarna i en gemenskap. Målet med verksamheten är att behandla främst venösa bensår, svullna fötter och därtill relaterade hudproblem baserat på en uppvisning av problemet. I Leg Club-verksamheten erbjuder man dessutom handledning och råd om hur man söker sig till rätt vårdställe.

Varje medlem i Leg Club-verksamheten vårdas individuellt, men i samma lokal som övriga medlemmar. Om man vill kan man även få en privat behandlingslokal. Medlemmarna handleds och uppmuntras att själva ta ansvar för skötseln av sina ben och fötter och sår, samt dela med sig av sina erfarenheter av fotproblem till andra medlemmar.

Normalt sett kartlägger man behovet av övergripande vård vid det första besöket. I Leg Club-verksamheten behandlar man alla medlemmar jämlikt.

”Ett vårdsystem för bra fötter”

”Ett vårdsystem för bra fötter” upprätthåller fötternas hälsa och förebygger nya besvär. Leg Club-verksamheten fokuserar på att främja hälsa, handleda och förebygga på lång sikt. Varje medlem får sina fötter undersökta var tredje månad för att säkerställa en vårdkontinuitet.

Man kan komma till Leg Club-verksamheten om man kan ta sig dit på egen hand eller med en ledsagare, om man är rörelsehindrad eller om man är minnessjuk. Hälso- och sjukvårdens eller socialvårdens olika verksamhetsställen kan hänvisa människor till Leg Club-verksamheten.

Medan man väntar på att få träffa sjukskötaren serverar frivilligarbetare kaffe och förfriskningar samtidigt som man kan lära känna andra medlemmar. Man kan också själv delta i Leg Club-verksamheten som frivilligarbetare och utveckla den tillsammans med vårdpersonalen.

Den finska Leg Club-verksamheten är verksam i huvudstadsregionen, men på grund av coronaviruspandemin har den pausats tills vidare.

Uppdaterad 27.5.2021