Gå till sidans innehåll

Behandling av riskfaktorerna bakom arteriella sår

​Man måste behandla riskfaktorerna bakom arteriella tromboser för att upprätthålla resultaten av kärlåtgärder och för att förebygga händelser i hjärtats och hjärnans artärer.

Riskfaktorer som man kan påverka är rökning, förhöjda kolesterolvärden, diabetes och förhöjt blodtryck.

Man måste ta minst ett läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera, vanligtvis acetylsalicylsyra 100 mg per dygn, livet ut. Efter intravenösa ingrepp, ballongvidgning och stentning (när man sätter in ett rör av metallnät för att stötta kärlets vägg) tar man två läkemedel enligt anvisningarna under en bestämd tid.

Det är extremt viktigt att sluta röka för att upprätthålla behandlingsresultaten och förhindra andra arteriella händelser. Man kan sluta röka även om man har rökt i flera decennier, men man behöver ofta stöd.

Blodets LDL-kolesterol ska vara under 1,8. Kolesterolläkemedlen i statingruppen är mest effektiva och har också andra gynnsamma effekter på blodkärlen förutom att de sänker kolesterolvärdet. Man kan undvika att få diabetes med hjälp av motion och kost. Om man är diabetiker kan man undvika arteriella händelser genom att trygga en god diabeteskontroll.

Man kan hålla blodtrycket i schack genom att begränsa intaget av salt och även genom att använda blodtryckssänkande läkemedel. Blodtrycket bör vara minst under 140/90 mmHg, vid egenmätningar i genomsnitt under 135/85 mmHg. Diabetiker bör ligga på under 130/80 mmHg (hemmamätning 125/75 mmHg). Målnivån fastställs individuellt, speciellt vid mycket hög ålder. Man bör också hålla koll på sitt blodtryck själv.

Uppdaterad 24.5.2021