Gå till sidans innehåll

Pyoderma gangrenosum-sår

​Pyoderma gangrenosum beror på en infektion som orsakats av hudens neutrofiler, alltså vita blodkroppar. Den exakta uppkomstmekanismen är inte känd. Pyoderma gangrenosum är vanligare bland patienter med till exempel en inflammatorisk tarmsjukdom än bland normalbefolkningen.

Pyoderma gangrenosum-sår påminner ofta om finnar i början och utvecklas sedan till större och smärtsamma sår med veckade kanter. Ibland kan man även få ett pyoderma gangrenosum-sår på ett område där man haft ett trauma eller gjort ett kirurgiskt ingrepp. Såren kan uppstå var som helst på kroppen eller armarna eller benen. Såren påminner till stor del om vaskulitsår.

Diagnosen pyoderma gangrenosum fastställs av en hudläkare och man tar ofta en biopsi vid diagnostiseringen. Man gör dock inte alltid fynd i biopsin som är typiska för pyoderma gangrenosum, utan diagnosen baseras på en klinisk bedömning och behandlingsrespons. Behandlingen inleds ofta med ett oralt eller lokalt kortikosteroidpreparat. I början får man inte rengöra såret kirurgiskt, eftersom såren förvärras av mekanisk irritation.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Uppdaterad 27.5.2021