Gå till sidans innehåll

Rätt till sårvårdsartiklar

Vilken kommun du bor i avgör om sårvårdsprodukter är kostnadsfria eller inte. Rätten till vårdartiklar får inte variera mellan kommunens hälsocentraler.

Det kan bli dyrt med sårvård. Kostnaderna består av avgifter för hemvård och anstaltsvård samt kostnader för sårvårdsartiklar. Beslutet att köpa sårvårdsprodukter kan i praktiken bero på om din hemkommun ersätter produkterna och om dina inkomster och tillgångar räcker till dyrare, men effektivare produkter. Om du sparar in på sårvårdsartiklar riskerar du dock att förlänga sårläkningen och därmed dra ut på kostnaderna.

Sårvårdspatienter får i princip kostnadsfria vårdartiklar genom en remiss från den behandlande läkaren och sjukskötaren eller båda enligt kommunens direktiv. Sök efter direktiven på din kommuns webbplats med sökorden ”distribution av egenvårdsartiklar” eller ”kostnadsfria vårdartiklar”.

För att du ska få kostnadsfria produkter kan kommunen kräva att du är klient inom hemvården eller att dina sår blivit kroniska. Kommunen tar ut avgifter för sårvårdsbesök enligt lagen om klientavgifter baserat på din betalningsförmåga och familjens storlek. Se närmare information om klientavgifter för hemvård på din kommuns webbplats.

När man fastställer din betalförmåga tar man hänsyn till dina inkomster och inkomsterna från personen som du bor med, samt antalet hemvårdsbesök. Du kan också besöka din hälsocentral för att sköta om dina sår.

Om din kommun inte bekostar dyra sårvårdsprodukter kan du ansöka om och under vissa förutsättningar få utkomststöd eller handikappbidrag.

Uppdaterad 26.5.2021