Gå till sidans innehåll

Stöd för närståendevård av sårpatienter

Närståendevård är när man ordnar vård och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller närstående.

De flesta närståendevårdarna är själva över 65 år. Stödet för närståendevård baseras på en individuell bedömning av helhetssituationen.

Det avgörande är hur mycket personen behöver daglig personlig vård, vägledning och övervakning för att tvätta sig, äta, motionera, klä på och av sig, utföra toalettbestyr och utföra andra vårdåtgärder som ingår i hälso- och sjukvården. Medicinering och sårvård är exempel på sådana åtgärder.

Bedömningen av huruvida man ska få stöd sker vanligtvis vid ett hembesök genom intervjuer med personen som ska vårdas och närståendevårdaren samt genom observationer. Då man beviljar stödet upprättar man en vård- och serviceplan samt skriver ett uppdragsavtal mellan vårdaren och kommunen. Vid bedömningen av stöd för närståendevård kan man ta hjälp av bland annat mätare som beskriver funktionsförmågan och minnet, läkarutlåtanden samt andra utlåtanden om hur vårdberoende personen är.

Information om stöd för närståendevård, hur man ansöker om det, arvoden till närståendevårdare och andra rättigheter får du ofta av din hemkommun och finns också på kommunens webbplats.

Uppdaterad 26.5.2021