Gå till sidans innehåll

Undersökning av den arteriella cirkulationen

Om man misstänker ett arteriellt sår utvärderar man den arteriella cirkulationen. Puls- och blodtrycksundersökningar kan leda till en akut bedömning utförd av en kärlkirurg.

Om du har ett sår som läker dåligt bör du uppsöka vård och inte lämna såret att läka av sig själva. Börja med att uppsöka hälsocentralläkaren, hemvårdsläkaren eller en privatläkare, som sedan bedömer behovet av specialiserad sjukvård.

Eventuell dålig blodcirkulation ska beaktas vid alla sår under knäet som läker dåligt.

Det vanligaste är att ett arteriellt sår får en svart beläggning och att såret blir större och djupare trots lokalbehandling.

En bakteriell infektion i kombination med dålig blodcirkulation kan leda till att läget försämras snabbt.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Man bör undersöka blodcirkulationen hos alla patienter med bensår. Man kan undersöka den arteriella blodcirkulationen genom att palpera, alltså känna, pulsen i benen och genom att göra en ABI-mätning, alltså en ankel-/armtrycksmätning. Om man inte känner den arteriella pulsen i fötterna eller om värdet vid ankel-/armtrycksmätningen (det s.k. ABI-värdet) är under 0,9 bör man skriva en akut remiss till en kärlkirurg för bedömning.

Undersökning av artärer inom den specialiserade sjukvården

Vid polikliniken för kärlkirurgi gör man olika mätningar, som mätning av ankel- och tåtrycket. Vid eventuella fortsatta undersökningar magnetundersökning, datortomografi och ultraljud. Med hjälp av dessa undersökningar kan man planera åtgärder som förbättrar blodcirkulationen.

Uppdaterad 24.5.2021