Gå till sidans innehåll

Åtgärder som förbättrar den arteriella cirkulationen

När man bedömer att blodcirkulationen är otillräcklig försöker man kringgå eller öppna upp blockeringar och förträngningar i kärlen antingen genom en öppen operation eller genom intravenös behandling.

För intravenösa åtgärder räcker det ofta med ett besök på några timmar, medan öppna operationer kräver vård på en sjukhusavdelning. Åtgärden väljs utifrån patienten och bland annat med hänsyn till de tekniska möjligheterna att genomföra åtgärden, sårets egenskaper och patientens allmänna tillstånd.

Ibland är det inte tekniskt möjligt att genomföra åtgärder som förbättrar blodcirkulationen eller så är patienten i så dåligt skick att de inte kan genomföras. Resultatet av åtgärderna är inte heller alltid bestående.

Å andra sidan är en artärsjukdom en långtidssjukdom. Tveka inte att konsultera en kärlkirurg om såret inte läker som förväntat, om det försämras eller om det uppstår nya sår, då kärlen kan täppas till på nytt efter åtgärden.

Uppdaterad 24.5.2021