Gå till sidans innehåll

Långtidsstöd för sårvård

Man kan ansöka om vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag för personer över 16 år från FPA baserat på en nedsatt funktionsförmåga som varat eller varar i ett år. Dessa bidrag är inte inkomstbaserade.

I C-utlåtandet till FPA ska du dokumentera behovet av hjälp vid vårdåtgärder, personlig tvätt, motion eller andra personliga sysslor. När sårvården har blivit mer långvarig ska du överväga att ansöka om vårdbidrag för pensionstagare. Kom dock ihåg att FPA inte tar hänsyn till utgifter för vårdartiklar som utgifter vid ansökan om förmån sedan den 1 juni 2015.

För att få ett förhöjt vårdbidrag ska du behöva hjälp dagligen vid flera personliga sysslor, som att röra på dig, tvätta dig, klä på och av dig, äta och utföra vårdåtgärder.

Specialkostnader kan höja grundvårdbidraget till ett förhöjt bidrag. Specialkostnader när du ansöker om vårdbidrag är bland annat sjukvårds- och läkemedelskostnader, näringspreparat från fall till fall, resekostnader samt kostnader för hemtjänst och sjukvård. Sårvårdsartiklar räknas inte som specialkostnader i förhöjningen heller.

Uppdaterad 25.5.2021