Gå till sidans innehåll

Tumörorsakade sår

Alla tumörer kan bli såriga och orsaka ett kroniskt sår.

Det kan vara bland annat hudtumörer som basalcellscancer, skivepitelcancer och melanom. Metastaser från cancer någon annanstans i kroppen kan också orsaka hudsår. Ibland kan ett långvarigt kroniskt sår utveckla skivepitelcancer till följd av en långvarig infektion.

Man bör misstänka ett tumörsår om såret har en atypisk tillväxt, såret inte svarar på bra behandling eller såret ser onormalt ut. Då ska man ta en biopsi från såret. Den primära behandlingen av tumörsår är kirurgi.

Man bör misstänka ett tumörsår om såret har en atypisk tillväxt, såret inte svarar på bra behandling eller såret ser onormalt ut.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Uppdaterad 26.5.2021