Gå till sidans innehåll

Vårdpersonal som stöd för sårpatienter

Vid sårvård är det viktigt att man följer anvisningarna. För att man ska kunna sköta om såret hemma måste man förbinda sig till egenvården och hålla vårdartiklarna rena enligt anvisningarna.

Möjligheten att duscha såret och hur rent du har det hemma kan påverka sårläkningen. Det lokala socialväsendet ansvarar i första hand för frågor som rör städning och uppröjning i hemmet samt bostadslöshet. Vid sådana frågor ska du kontakta aktörerna i ditt eget område. Det är i första hand den som skrivit remissen och lokala aktörer som tar tag i brister som rör dessa frågor med respekt för klienten.

Du kan utan rädsla be vårdpersonalen vid ditt eget vårdställe om vägledning i ekonomiska frågor. Du kan också be om hjälp när du vill få kontakt med socialhandledaren i ditt område eller socialarbetaren på sjukhuset där du vårdas.

Om du vårdas på en avdelning kan du be sjukhusets socialarbetare att ge dig information och vägledning och hjälpa dig fylla i ansökan. Efter avdelningsvården bör du kontakta socialhandledaren eller en socialarbetare på ditt stödsjukhus eller i ditt område. Han eller hon kan komma hem till dig för att bedöma, vägleda och hjälpa dig fylla i ytterligare ansökningar och göra eventuella betalningsförbindelser.

Om du vill kan du ge den vårdande enheten tillstånd att kontakta andra instanser som deltar i din vård. På så sätt kan man sköta dina ärenden smidigare och undvika överlappande arbete.

Uppdaterad 26.5.2021