Gå till sidans innehåll

Vikten av sårvård

Orsaken till såret måste alltid utredas. Genom att snabbt inleda vård främjar man sårläkningen.

Ett öppet sår påverkar ofta patientens livskvalitet negativt. Sår leder till smärta, funktionsnedsättning, estetisk skada, depression och ekonomiska problem.

I värsta fall kan såret också vara livshotande eller göra att patienten riskerar att mista en arm eller ett ben. Såret måste snabbt bedömas av vårdpersonal, och vid kroniska sår behöver man ofta också ett multidisciplinärt team som ser till hela patienten för att uppnå bästa möjliga vårdresultat.

Genom att snabbt inleda vård och behandla den bakomliggande orsaken till såret förbättrar man patientens livskvalitet och tryggar en så kostnadseffektiv vård som möjligt för samhällets del.

Uppdaterad 24.5.2021