Gå till sidans innehåll

Rengöring av sår

Man behöver inte duscha alla kroniska sår varje gång man sköter om dem. Efter att man har sköljt såret rengör man det mekaniskt med kompresser och efter att man har torkat det smörjer man huden runt såret med en bassalva.

Rengör såret med kroppstempererat kranvatten genom att duscha det i 2–3 minuter med lågt tryck. Du behöver dock inte duscha alla kroniska sår varje gång du sköter om dem, utan duscha hellre till exempel venösa sår en gång i veckan. Alltför mycket användning av vatten kyler ner såret och gör att det mättas av vatten. Du kan också använda en koksaltlösning (0,9 % NaCl) för att rengöra såret.

Ta bort lös smuts, gulaktig beläggning och var med hjälp av en kompress. Var försiktig när du hanterar den rödaktiga nya vävnaden i sårbotten. Klappa såret försiktigt torrt med en ren handduk eller rena kompresser och smörj vid behov huden runt såret med en bassalva.

Om det dröjer innan du börjar behandla såret effektivt saktas sårläkningen ner eller avstannar och såret blir svårare att behandla. Det bildas en bakterieansamling på sårets yta som behöver rengöras mekaniskt med vårdredskap. Såret måste behandlas av en läkare om det har en svart beläggning eller en hålighet eller om man ser ben och senor i såret. Du bör också uppsöka en läkare vid tecken på en infektion såsom ökad smärta, rodnad, hetta och svullnad runt såret.

Uppdaterad 25.5.2021