Gå till sidans innehåll

Behandling av sårinfektion

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården följer upp behandlingen och läkningen av ett infekterat sår.

En sårinfektion kan vara lindrig, medelsvår, svår eller en livsfarlig blodförgiftning.

Om man har en lindrig sårinfektion (inga allmänna symtom, rodnad under 2 cm från sårkanten) kan man dock hålla koll på den till exempel till nästa dag och behöver inte åka till jouren för en bedömning, såvida man inte är diabetiker. Man kan ofta behandla en lindrig sårinfektion genom en effektivare lokalbehandling.

Man inleder en antibiotikabehandling endast om man inte får en tillräcklig behandlingsrespons från den effektiverade lokalbehandlingen. Då rengör man såret noggrant och väljer en produkt som binder bakterier och förhindrar bakterietillväxt.

Man ska åka till jouren för en bedömning om man är diabetiker och har en sårinfektion, medelsvår eller svår infektion (rodnad över 2 cm från sårkanten, varutsöndring, ökad smärta, hetta och svullnad runt såret). Om man mår dåligt, har över 38 °C feber eller har symtom på blodförgiftning ska man uppsöka jouren, vid behov med ambulans.

För att behandla en mer allvarlig sårinfektion behöver man antingen ett oralt eller intravenöst antibiotika, beroende på hur allvarlig infektionen är. Svåra sårinfektioner kan också kräva annan behandling, till exempel kirurgiska åtgärder, intensivvård eller både och. Varansamlingar under huden, alltså bölder, måste nästan alltid öppnas och rengöras kirurgiskt.

En sårinfektion kan också leda till blodförgiftning, eller sepsis. Det är en allvarlig infektion som medför livshotande störningar i organens funktion. Det är viktigt att snabbt inleda vård för att rädda livet.

Symtomen kan bland annat vara ett plötsligt nedsatt allmäntillstånd, andnöd, tätare andning, förvirring, feber eller låg kroppstemperatur, snabbt utvecklad rodnad i anknytning till en hudinfektion och kraftig smärta. Har man dessa symtom ska man snabbt uppsöka vård med ambulans.

Uppdaterad 26.5.2021