Gå till sidans innehåll

Vaskulitsår

Vaskulit, eller blodkärlsinflammation, är en inflammation i blodkärlsväggen som orsakats av en immunologisk reaktion där blodkärlets vägg skadas, vilket leder till förträngningar och blockeringar som i sin tur kan orsaka hudsår.

Vaskulit kan utlösas av en virusinfektion eller en bakteriell infektion, läkemedel, bindvävssjukdomar eller ibland en elakartad tumör. Ofta vet man dock inte vad som orsakar det.

Vaskulit kan begränsas endast till huden eller kan ge symtom även i andra organ (t.ex. njurarna eller lungorna). Den vanligaste formen av vaskulit på huden är vaskulit i små blodkärl, så kallad leukocytoklastisk vaskulit.

Vaskulit kännetecknas vanligtvis av smärtsamma sår med blåaktiga kanter och en svart eller gul beläggning. Såren sitter ofta symmetriskt till exempel på båda sidor av benen. Den omgivande huden har ofta ett rött eller brokigt nätliknande mönster.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Om man misstänker hudvaskulit skriver man ofta en akut remiss till den specialiserade sjukvården för en hudläkarbedömning. Diagnosen fastställs med en biopsi inom den specialiserade sjukvården. Behandlingen inleds ofta med en oral kortikosteroid. Vaskulit i flera organ behandlas av internmedicin- eller reumatismläkare.

Vaskulit, eller blodkärlsinflammation, är en hudinflammation som beror på en immunologisk reaktion.

Uppdaterad 27.5.2021