Gå till sidans innehåll

Information om smärtbehandling och avslappningsmetoder

Sårsmärta är till naturen vävnadssmärta eller infektionssmärta. Vid kroniska sår formar den utdragna smärtan smärtförmedlingssystemet och kan då också vara nervrelaterad.

Långvarig diabetes orsakar ofta känselbortfall i benen. Trots det kan ett diabetessår orsaka kraftig nervrelaterad smärta.

Såväl smärtförnimmelsen som smärtupplevelsen kan påverka smärtans styrka och formas i sin tur av tidigare upplevda smärtor och upplevelser från smärtbehandlingen.

Genetiska, alltså ärftliga faktorer, påverkar i sin tur smärtupplevelsen. Vi kan inte ändra vår genetiska uppsättning, men vi måste förstå dess bakomliggande inverkan.

Miljöfaktorer, som vår familje-, arbets- och ekonomiska situation påverkar också vår upplevelse av smärta. Rädsla och ångest ökar den upplevda smärtan.

Uppdaterad 26.5.2021