Gå till sidans innehåll

Behandling av smärta som orsakats av ett sår

Man kan behandla sårsmärta med smärtstillande läkemedel, sårbedövning, positionsterapi och avslappningsmetoder. På så sätt försöker man minska funktionsnedsättningar och möjliggöra en vanlig vardag oberoende av såret.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och paracetamol utgör tillsammans och separat grunden för medicinering av smärta. Det är inte motiverat att använda flera olika antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel samtidigt. Vid nervrelaterad smärta använder man dessutom gabapentinoider och antidepressiva läkemedel eller både och. Vid långvarig smärta bidrar de till att återställa smärtförmedlingssystemet till en normal funktionsnivå.

Om man behandlar såret hemma kan man också använda lokalbedövning på sårområdet och före en åtgärd ta ett oralt opioidpreparat, som kodein eller tramadol. Positionsterapier och sårvårdsprodukter för den aktuella situationen är också viktiga när man behandlar sår.

Avslappningsmetoder och att skifta fokus från smärtan (till exempel lyssna på musik eller radioprogram, läsa osv.) är viktiga icke-medicinska sätt att kontrollera smärtan.

Det är viktigt att använda metoder som stödjer en övergripande rehabilitering som en del av sårvården.

Vid sårvård på ett sjukhus kan man ta hjälp av olika starkare smärtstillande och lugnande läkemedel eller bedövningar. I särskilt svåra fall kan man speciellt i början av behandlingen vara tvungen att utföra den i operationssalsförhållanden under narkos.

Genom god vård försöker man minska patientens upplevda smärta, lidande och funktionsnedsättning samt möjliggöra en normal vardag och ett normalt liv oberoende av såret och behandlingen.

Uppdaterad 26.5.2021