Gå till sidans innehåll

Atypiska sår

Vaskulit, pyoderma gangrenosum, kalcifylax, Martorells sår, tumörsår, necrobiosis lipoidica, reumatiska sår och giktsår klassas som atypiska sår.