Siirry sivun sisältöön

Oikeus haavanhoitotarvikkeisiin

Haavanhoitotuotteiden maksuttomuus on kuntakohtaista. Oikeus hoitotarvikkeisiin ei saa vaihdella kunnan terveyskeskuksesta toiseen.

Haavanhoito voi koitua kalliiksi. Kustannuksia aiheuttavat kotihoito- ja laitoshoitomaksut sekä haavanhoitotarvikkeisiin liittyvät kulut. Haavanhoitotuotteiden hankkiminen voi käytännössä riippua siitä, korvaako kotikunta tuotteita ja riittävätkö omat tulot ja varallisuus kalliimpiin, mutta tehokkaampiin tarvikkeisiin. Haavanhoitotarvikkeissa säästäminen voi kuitenkin pitkittää haavan paranemista ja siten kustannuksia.

Haavapotilas saa maksuttomia hoitotarvikkeita lähtökohtaisesti hoitavan lääkärin ja hoitajan tai molempien lähetteellä kunnan ohjeistuksen mukaan. Etsi ohjeistusta oman kuntasi sivuilla hakusanoilla ”omahoitotarvikejakelu” tai ”maksuttomat hoitotarvikkeet”.

Edellytyksenä maksuttomuudelle voi kunnassa olla kotihoidon asiakkuus tai haavojen kroonistuminen. Kunta perii kotihoidon haavanhoitokäynneistä asiakasmaksulain mukaiset maksut, jotka määräytyvät maksukykysi ja perheesi koon mukaan. Katso kotihoidon asiakasmaksujen tarkat tiedot oman kuntasi internetsivuilta.

Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon sinun ja yhteistaloudessa elävän puolisosi tulot sekä kotihoitokäyntien määrä. Toisaalta voit myös käydä hoidattamassa haavoja terveysasemallasi.

Jos kuntasi ei kustanna kalliita haavanhoitotuotteita, voit hakea ja tietyin edellytyksin saada toimeentulotukea tai vammaisetuuksia.

Päivitetty 26.5.2021