Gå till sidans innehåll

Stödåtgärder vid behandling av akuta sår

Stödåtgärder vid sårvård inkluderar behandling av svullnad, spjälor, gips, begränsad belastning, smärtbehandling, antibiotikabehandling, tetanus, det vill säga stelkrampsvaccination, samt att sluta röka.

Stödåtgärder vid behandling av sår

Det är viktigt att förebygga och minska svullnad för att såret ska läka. Då når vävnadskanterna varandra bättre och blodcirkulationen, syreförsörjningen och transporten av näringsämnen till sårområdet förbättras.

Andra positiva effekter är att lederna blir mindre stela och gör mindre ont. Risken för en blodpropp i benet eller armen minskar också.

Ett enkelt sätt att minska svullnad är att hålla armen eller benet högt ovanför hjärtat. Man kan också minska svullnaden genom att använda tillräckligt med stöttande och åtstramande förband, medicinska kompressionsstrumpor och trycktextilier.

Om man har varit tvungen att reparera senor, nerver eller frakturer eller om man har transplanterat vävnad för att täcka ett sår måste man ofta immobilisera den skadade armen eller benet med en spjäla eller gips. I övrigt brukar man uppmuntra patienten att börja röra på armen eller benet och lederna i ett tidigt skede.

Man brukar försöka minimera belastningsbegränsningarna och tillåta en återgång till normal belastning i den mån det är möjligt beroende på skadans omfattning och placering, frakturer, skador på senor och nerver samt smärta. Man försöker också hitta säkra hjälpmedel som hjälper patienten att bli självständig.

Förutom det som nämns ovan bör man redan i ett tidigt skede vid behov också satsa på att behandla smärtan med hjälp av smärtstillande läkemedel. Smärtmedicineringen planeras individuellt.

Man bör undvika att använda antibiotika i onödan.

Antibiotikaprofylax är en kortvarig medicinering som ges för att förebygga infektion vid svåra eller smutsiga sår eller sår med hög risk för infektion.

Antibiotikabehandling inleds för att behandla ett redan infekterat sår. Om det är möjligt bör man också ta en bakterieodling från sårsekretet innan man påbörjar behandlingen. Förutom att behandla med antibiotika kan man också behöva rengöra såret kirurgiskt.

Tetanus (stelkramp) är en sjukdom som normalt finns i jord och i djurens tarmar och som kan leda till döden. Stelkrampsvaccination ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är kostnadsfri.

Rekommendationer om vaccinationstidtabeller och -verksamhet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Behovet av en påfyllnadsdos bedöms utifrån hur många stelkrampssprutor personen har fått, personens ålder samt sårets risknivå och omfattning.

Sår som löper stor risk att infekteras är stora sår eller sår som fått jord eller avföring i sig, brännskador, köldskador, öppna frakturer, smutsiga sticksår och bitsår.

Rökning gör att såren läker betydligt långsammare. Rökning ökar också risken för komplikationer vid operationer och att såret infekteras. Därför är det extra viktigt att sluta röka före en operation eller när man får ett sår.

Uppdaterad 24.5.2021