Gå till sidans innehåll

Behandling av trycksår

Den primära behandlingen av ett trycksår är att ta bort trycket. Alla sätt att förebygga trycksår ingår i behandlingen av ett trycksår.

Ett tidigare trycksår som redan läkt ökar risken för ett nytt trycksår. Hos framför allt patienter med nedsatt rörlighet handlar behandlingen efter att såret har läkt om att förebygga nya trycksår.

De mest ytliga trycksåren läker då man tar bort trycket och behandlar såret lokalt.

Om trycksåret trots dessa åtgärder inte visar tecken på att läka, bör man ta upp det med läkaren vid den egna hälsocentralen, hemvårdaren eller sårvårdaren och vid behov få en remiss till ett sårcentrum inom den specialiserade sjukvården.

Djupare sår där vävnaden redan börjat förstöras kan behöva rengöras med såväl lokalbehandling som en operation. I ett senare skede kan man behöva åtgärda trycksåret med en plastikkirurgisk operation, efter att man avlägsnat den yttre faktorn som först orsakade trycket och fått patienten att må så bra som möjligt.

Antibiotikabehandling behövs bara om såret är infekterat. Onödig antibiotikabehandling leder till resistenta bakteriestammar och gör ingen nytta för patienten.

Uppdaterad 24.5.2021