Gå till sidans innehåll

Bedömning av sårsmärta

​För att kunna bedöma om man har lyckats behandla smärtan måste man mäta smärtans styrka.

Man kan mäta smärtstyrkan med visuella (en s.k. smärtkil), numeriska eller verbala mätare.

Smärtan kan vara s.k. vilosmärta, alltså finnas i bakgrunden hela tiden, eller kan variera i styrka till exempel beroende på tid på dygnet, om man rör på sig eller om man genomgår någon behandlingsåtgärd.

Det är viktigt att utreda hurdan smärtan är, om den till exempel är värkande, flimrande, som en elstöt eller molande, var smärtan finns, vad som lindrar eller förvärrar den, hur smärtan påverkar sömnen, dagliga sysslor och vad patienten anser är en tillräcklig lindring av smärtan.

Uppdaterad 26.5.2021