Gå till sidans innehåll

Välja produkt för lokalbehandling av sår

Syftet med sårvårdsprodukter är att de ska skydda såret mot smuts, fukt och mekanisk skavning utifrån samt dämpa bakterietillväxten i såret och förhindra att det blir infekterat.

Sårvårdsprodukten ska göra det lättare att rengöra såret från skadlig vävnad. En bra sårvårdsprodukt skapar dessutom idealiska förhållanden för såret att läka genom att säkerställa en lämplig temperatur och fuktnivå i såret och god syretillförsel. Sårvårdsprodukten får inte heller störa blodcirkulationen i eller runt såret.

Det finns hundratals olika sårvårdsprodukter för flera olika ändamål att välja mellan på marknaden. Grundregeln är att sårvårdsprodukten inte får fastna i sårets botten och orsaka ytterligare skada.

Ett vätskande sår behöver ett tillräckligt absorberande förband och ett torrt sår ett förband som bevarar fuktigheten. Du kan använda antibakteriella sårvårdsprodukter för att sköta om ett infekterat sår under en tid som fastställs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Be gärna hälso- och sjukvården om råd när du ska välja sårförband för att trygga goda förhållanden som stöder sårläkningen. Om såret har en röd botten kan du byta förband var tredje eller sjunde dag beroende på hur mycket såret vätskar.

Om sårbotten har gul, brun, grön eller svart vävnad ska sårvårdsprodukten vara rengörande.

Om såret är infekterat ska du till en början byta förband varje dag. Dagliga långa duschar eller luftbad av kroniska sår rekommenderas inte eftersom sårbotten då mättas av vatten och kyls ner och såret torkar ut.

Uppdaterad 27.5.2021