Gå till sidans innehåll

Stöd för sårvård från socialbyrån

Om FPA avslår din ansökan kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd hos socialbyrån i sin kommun.

Du måste ha lämnat in en ansökan hos FPA för att socialväsendet ska ta upp din ansökan. Du kan redan på ansökan till FPA begära att uppgifterna ska överföras till socialbyrån.

Du kan alltid komplettera ansökan efteråt med kopior på räkningar. Räkningarna beaktas alltid enligt den ursprungliga förfallodagen.

Du hittar e-tjänsten för utkomststöd i din kommun på kommunens webbplats eller genom att söka på den i Google med sökorden ”kompletterande och förebyggande utkomststöd” och kommunens namn.

Uppdaterad 9.4.2020