Gå till sidans innehåll

Sår i tjänsten HälsobynPRO

Det virtuella centret Haavat (på finska) har sammanställt handböcker inom sårvård för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, vårdkedjor inom olika områden, information om konsultationstjänster samt en materialbank.

Innehållen har producerats i ett multidisciplinärt internationellt samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt. Andra samarbetspartner är föreningen för sårvård Suomen haavanhoitoyhdistys ry, yrkeshögskolan Savonia samt Diabetesförbundet.

Handböckerna i det virtuella centret Haavat förklarar för vårdpersonalen hur de ska behandla olika typer av sår. Till en början måste man utreda sårets etiologi och få en diagnos så att man kan rikta vården rätt. Sårvården ska vara individuell och helhetsomfattande för att man ska kunna påverka sårpatientens livskvalitet.

Materialbanken i det virtuella centret samlar alla bilagor till sårvårdshandböcker, handledningsmaterial och åtgärdsvideor. De är praxisfrämjande filer som sårvårdare ofta behöver.

Innehållet i sårvårdskedjan innefattar bl.a. vad man ska skriva i en remiss, vilka indikationerna är för att skicka en sårpatient till den specialiserade sjukvården och hur undersökning, behandling och fortsatt behandling av en sårpatient skiljer sig mellan olika sårtyper inom den specialiserade sjukvården och primärvården.

Bekanta dig med det virtuella centret Haavat i tjänsten HälsobynPRO. Du måste logga in som social- och hälsovårdspersonal för att kunna använda länken.

Uppdaterad 22.4.2021