Gå till sidans innehåll

Stöd för sårvård från FPA

Du kan ansöka om och beviljas grundläggande utkomststöd från FPA för höga sjukkostnader och för medicinska och andra vårdartiklar då inkomster, besparingar eller egendom inte utgör något hinder för förmånen.

När du ansöker om grundläggande utkomststöd från FPA för sårvårdsprodukter ska du be den behandlande läkaren att skriva ett separat recept för varje produkt – inte endast för läkemedel och apoteksprodukter, utan också för andra tillbehör, såsom vitaminer, kosttillskott och rengöringsmedel. Gör det om du inte redan får dem kostnadsfritt från hälso- och sjukvården.

FPA ber dig att ta med dig patientanvisningar om läkemedel, vårdartiklar eller både och. Läkaren skriver ut ett recept på dem med noggranna specifikationer av hur mycket du ska ta av ett visst läkemedel eller hur mycket som går åt av en viss vårdartikel.

FPA räknar ut över- eller underskottet från inkomsterna och utgifterna när de bedömer utkomsten. Presentera även alla utgifter som ska tas med i beräkningen utöver inkomsterna för att förbättra chansen att få stöd. Utgifterna som beaktas äralla boendekostnader i ditt hushåll, alla hälso- och sjukvårdsutgifter med undantag för små mängder egenvårdsläkemedel, alltså bland annat läkemedel, patientavgifter och resor. När du ansöker om stöd räknas inte din bostad som en tillgång med vilken du kan finansiera ditt liv. Utmätningsposter minskar nettoinkomsterna i beräkningen.

I den elektroniska patientfilen på kanta.fi kan du själv skriva ut information om dina recept till ansökan. Du kan bifoga dem som filer till den elektroniska ansökan på FPA:s webbplats. Om du inte kan skriva ut den elektroniska ansökan eller recepten kan du alltid be den behandlande läkaren om pappersrecept för FPA.

Uppdaterad 26.5.2021