Gå till sidans innehåll

Behandling av sårrelaterade underliggande sjukdomar på andra ställen i Hälsobyn

Sårvården ska alltid vara helhetsomfattande och ta hänsyn till bakomliggande sjukdomar. God kontroll av underliggande sjukdomar främjar sårläkningen.

Många underliggande sjukdomar försämrar sårläkningen och det är mycket viktigt att behandla dem hos sårpatienter. Länkarna nedan innehåller närmare information om hur man behandlar underliggande sjukdomar hos sårpatienter.

Uppdaterad 26.5.2021