Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för sårpatienter

Kamratstöd handlar om att dela med sig av sina erfarenheter med en annan person som gått igenom samma sak. Genom kamratstöd kan man få information, stöd och tro samt hopp inför framtiden även i svåra situationer.

Kamratstödsverksamhet innebär stöd, hjälp och delade erfarenheter mellan människor som lever i en liknande situation och som har gått igenom liknande saker.

Kamratstödsverksamheten bygger på erfarenhetsbaserad expertis och värderingar som jämlikhet och respekt för varandra.

Uppdaterad 26.5.2021