Gå till sidans innehåll

Information om sätt att försluta akuta sår

Metoderna för att försluta ett sår är omedelbar och fördröjd förslutning av såret samt sekundär förslutning av såret.

Omedelbar förslutning av ett sår

Ett traumasår försluter man under de första timmarna (man kan också försluta ett rent skärsår senare). Omedelbar förslutning gäller dock inte vid stick- och skottsår. Vid bitsår kan man bara försluta såret omedelbart i särskilda fall.

Uppskjuten (fördröjd) förslutning av ett sår

En fördröjd förslutning av ett sår görs inom 4–7 dagar om såret har stora mängder förstörd vävnad. Innan det måste man klippa bort sårkanterna.

Sekundär förslutning av ett sår

Smutsiga, infekterade och mer än åtta timmar gamla sår ska rengöras och behandlas när de är öppna. Vid lokalbehandling av ett traumatiskt sår som inte förslutits följer man de allmänna principerna för behandling av ett öppet sår.

Om såret är smutsigt eller infekterat ska man förutom att skölja såret på normalt vis även använda rengörande eller antibakteriella lokalvårdsprodukter, som till exempel silverförband eller honung.

Då såret är i mognadsfasen efter cirka en vecka försluter man såret, som då bildat ny vävnad (sekundär förslutning). Man kan behöva lossa sårkanterna eller göra en lambåoperation för att försluta såret ordentligt så att det inte stramar.

Uppdaterad 24.5.2021