Gå till sidans innehåll

Information om hur diabetiska fotsår konstateras

En diabetesskötare, diabetesläkare, sjukskötare som är specialiserad på sår eller en fotvårdsspecialist (fotterapeut, fotvårdare) gör en första bedömning av såret.

Om diabetikern upptäcker ett sår på sina fötter ska han eller hon kontakta sin vårdenhet inom ett par dygn eller senast inom en vecka. Ibland måste man behandla infektioner på jouren. Om såret inte visar tecken på att läka efter två veckor trots ändamålsenlig behandling ska man hänvisa patienten till en kärlkirurg för undersökning.

Man klassificerar såret baserat på en undersökning, dvs. bedömer om det i första hand är fråga om ett

  • sår orsakat av neurologiska förändringar

  • sår som beror på en förträngning i den arteriella cirkulationen

  • inflammatoriskt sår.

Ofta bidrar alla dessa faktorer tillsammans till att ett sår uppstår och läker.

Baserat på sårklassificeringen fastställer man sedan hur man ska genomföra den fortsatta behandlingen och vad den ska bestå av. Vid behov hänvisar man patienten till ytterligare undersökningar och behandling vid andra vårdenheter (kärlkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi).

Kraftiga infektioner måste behandlas vid den kirurgiska enheten på jouren.

Om man misstänker dålig arteriell cirkulation ska man alltid åtminstone skicka en akut remiss till kärlkirurgen oavsett vilka övriga orsaker det finns till såret. Vid en allvarlig infektion ska man bedöma blodcirkulationen vid jouren.

Uppdaterad 26.5.2021