Gå till sidans innehåll

Förslutning av ett akut sår med en lambå (hudflik)

Ibland måste man ta bort hud, subkutan vävnad och muskler till exempel på grund av cancer. Då måste man flytta vävnad med olika lokala lambåer eller fjärrlambåer.

En lokal lambå är när man vänder en hudflik från området nära vävnadsbristen så att man kan försluta hudtagningsplatsen direkt och lambån når att täcka området med vävnadsbrist. Lambån innehåller ofta hud och subkutan vävnad, men kan också innehålla muskelhinna och muskler.

Lambåns form och platsen där den tas väljs ut den geometriskt och beroende på vävnadens töjningsförmåga så att hudtagningsplatsen eller vävnadsområdet som ska förslutas inte stramar för mycket och att lambån behåller sin blodcirkulation i vävnadsfliken eller i det blodkärl som förser vävnadsområdet med blod.

Om det stramar mycket kan det skada lambåns blodcirkulation. Ibland använder man ett hudtransplantat för att täcka hudtagningsplatsen. Om man vänder lambån så att den täcker vävnadsbristsområdet och försörjer det med blod enbart med lambåns egna blodkärl talar man om en stjälkad lambå.

Om man lossar lambån från sina blodkärl och syr ihop den med blodkärl någon annanstans talar man om en fjärrlambå eller en mikrovaskulär lambå.

När man använder en stjälkad lambå och speciellt en fjärrlambå är det viktigt att blodkärlen som förser lambån med blod inte plattas till eller stramar åt, då de kan täppas till och man förlorar lambån. Man kan försluta såret i lambåområdet med smältande eller icke-smältande stygn eller med agraffer.

Det kan läcka blod och vävnadsvätska på det opererade området. Därför lämnar man ofta ett silikonrör, ett drän, på platsen där man tog lambån och platsen som man flyttade den till för att tömma dessa vätskor. Efter några veckor växer det nya blodkärl på kanterna och i botten på den förflyttade lambån och risken för störningar i lambåns blodcirkulation minskar.

Till en början är lambåområdet ofta lite svullet, men det lägger sig inom några veckor. Man har ofta nedsatt eller ingen känsel i lambån. I små lokala lambåer försvinner känselnedsättningen eller -bortfallet åtminstone delvis, men i stjälkade lambåer och fjärrlambåer får man inte tillbaka den normala känseln helt, utan får en bestående känselstörning eller ett känselbortfall i området.

Patienten får alltid individuella eftervårdsanvisningar som passar just hans eller hennes situation.

Uppdaterad 24.5.2021