Gå till sidans innehåll

Infektion i det akuta såret

En bakteriell sårinfektion uppstår i det färska såret efter cirka en vecka. Symtomen är rodnad, ökad sårutsöndring, smärta i såret och feber.

En inflammatorisk reaktion vid normal sårläkning är något annat än en bakteriell sårinfektion. Sårkanten kan vara röd här och där runt såret och området kan vara svullet. En inflammatorisk reaktion som uppstår när ett färskt sår läker lugnar sig även utan behandling på ungefär en vecka efter de första dagarna och behöver inte någon antibiotikabehandling.

Om man har smältande stygn under huden kan det uppstå en lätt rodnad och vävnadsutsöndring vid knutarna, vilket inte betyder att det är en sårinfektion. Infektionen lägger sig i regel när man tar bort stygnen och rengör såret.

Ökad rodnad, hetta, svullnad eller smärta runt såret betraktas som tecken på en sårinfektion. Utsöndringen från såret tjocknar till ett var. Den vanligaste orsaken är hudens egna bakterier eller bakterier som blivit kvar i vävnaden efter en olycka eller operation. Dessa bakterier förökar sig och förstör vävnaden, vilket syns i form av varutsöndring i det ytliga såret.

En bakteriell sårinfektion syns i det färska såret efter cirka en vecka i form av ökad rodnad, utsöndring eller smärta och kan också orsaka feber. Om man misstänker en sårinfektion bör man låta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedöma läget.

Om man misstänker en djup infektion, alltså när infektionshärden ligger djupare i vävnaden, kan man försöka tömma infektionshärden med upprepade injektioner eller så kan man behöva öppna det läkande såret på nytt för att få bort den inflammatoriska utsöndringen och den dåliga vävnaden. Allvarliga allmänna symtom, som hög feber och blodförgiftning, behandlas på sjukhus med intravenös antibiotika.

Uppdaterad 24.5.2021