Gå till sidans innehåll

Hälso- och sjukvårdens ansvar att behandla diabetiska fotsår

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ansvarar för att sköta om såret och ge anvisningar om hur man förebygger nya sår.

Efter ett långvarigt sår betraktas man alltid som en högriskperson. Risken för att såret återkommer är stor. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ansvarar för att

  • ge handledning efter att såret har läkt, exempelvis vad man ska tänka på speciellt och när man ska uppsöka mottagningen

  • undersöka fötterna vid varje mottagningsbesök

  • regelbunden hänvisa patienten till fotvård

  • ordna fotterapitjänster för de som behöver dem

  • säkerställa att hjälpmedlen fungerar och är av god kvalitet

  • trygga en fungerande vårdväg, som möjliggör tillgång till rätt yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i rätt tid.

Uppdaterad 25.5.2021