Gå till sidans innehåll

Hudläkare

​​En specialist i hudsjukdomar och allergologi har avlagt en medicine licentiatexamen som grundutbildning.

Efter grundutbildningen har han eller hon genomgått en minst sex år lång specialiseringsutbildning och avlagt specialistexamen i hudsjukdomar och allergologi. Hudläkare har en lång tradition av att behandla speciellt venösa och ödematösa sår.

Hudläkare är specialiserade på s.k. konservativ, dvs. icke-invasiv behandling av sådana sår. De är dessutom specialiserade på att utreda grundorsaken till såren och behandla sällsynta och atypiska sår.

Det krävs ofta ett multidisciplinärt arbete för att trygga en framgångsrik sårvård, och hudläkarna samarbetar med andra specialområden, som kärl- och plastikkirurger samt läkare i internmedicin. Samarbetet med andra yrkesgrupper, som sårvårdare, näringsterapeuter, fotterapeuter, fysioterapeuter, socialarbetare samt konditionsskötare, är också viktigt.

Uppdaterad 24.5.2021