Gå till sidans innehåll

Läkarförbundets specialistbehörighet i sårvård

En läkare med specialistbehörighet i sårvård kan på egen hand undersöka och behandla en sårpatient samt arbeta som utbildare och specialist i sårvård.

2015 grundade Läkarförbundet en ny specialistbehörighet: specialistbehörighet i sårvård. Målet med programmet för specialistbehörighet i sårvård är att harmonisera diagnostik- och vårdpraxis inom sårvård på nationell nivå samt utöka samarbetet mellan olika specialområden och mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. För att få specialistbehörighet måste man som regel ha en specialistexamen inom någon av följande specialområden: geriatrik, kärlkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, allmänkirurgi, endokrinologi, allmänmedicin, hudsjukdomar och allergologi, internmedicin eller infektionssjukdomar.

För att få behörighet måste man ha tjänstgjort praktiskt i två år vid en sårvårdande enhet, samt genomfört en teoretisk tjänstgöring i form av tio utbildningsdagar vid nationella och internationella sårutbildningar, samt dokumenterat sex patientfall med iakttagande av litteraturreferenser. Målet är att en person med specialistbehörighet på egen hand ska kunna undersöka och behandla sårpatienter enligt rekommendationerna samt arbeta som utbildare och specialist.

Uppdaterad 24.5.2021