Gå till sidans innehåll

Sår orsakat av en yttre skada

Såret orsakas av en mekanisk eller fysikalisk skada, vilket också kan innefatta vävnadsbrist. Vid vassa och högenergiska skador kan de djupare vävnaderna också vara skadade.

Ett lindrigt sår som uppstått genom en ytlig skada, dvs. ett trauma, är en hudavskrapning (exkoriation), där endast hudens översta lager, alltså hudens ytdel (epitel) har skadats. Vid en kontusion säger storleken på det utåt synliga såret inte nödvändigtvis något om skadans totala omfattning. Då är det viktigt att titta speciellt på hur skadan uppstod när man bedömer läget. De allvarligaste vävnadsskadorna uppstår genom krosskador och skottskador. En krosskada är till exempel när en arm eller ett ben hamnar i kläm vid ett olycksfall i arbetet. Om djupare vävnader (nerv, blodkärl, muskel, ben, led, mer sällan inre organ) också är skadade talar man om ett komplicerat sår. Bränn- och köldskador har en annan uppkomstmekanism, ett annat utseende och andra behandlingsprinciper än kross- och skottskador.

Behandling av en ytlig hudskada

Små sår sköter man om hemma genom att skölja bort smutsen med drickbart vatten. Vid behov kan man lossa smuts som fastnat med flytande tvål och en mjuk svamp och därefter skölja såret med mycket vatten.

Rengöring av ytliga hudskador (skrubbsår) kräver bedövning på jourmottagningen direkt efter att skadan uppstått. Vid rengöringen använder man vatten och borstar kraftigt så att det inte blir några bestående tatueringsspår på huden. Större tatueringsspår som orsakar estetisk skada kan behöva slipas i en operationssal under narkos.

Ytliga hudskador brukar ofta läka ganska snabbt då det växer ny vävnad på sårbotten.

Uppdaterad 24.5.2021