Gå till sidans innehåll

Riskklass 2

I riskklass 2 saknar man skyddskänsel och har en artärsjukdom i benet eller så har man strukturella förändringar i fötterna eller funktionella förändringar i lederna med någon av dem.

Om du har konstaterats ha nedsatt känsel och blodcirkulation i dina fötter eller om du har nedsatt känsel eller blodcirkulation i fötterna samt förändringar i fötternas struktur eller ledernas funktion tillhör du riskklass 2. Du löper fem gånger så stor risk att få ett diabetiskt fotsår.

Handlingsanvisningar för personer i riskklass 2:

  • Nu är det viktigare än någonsin att själv ta hand om fötterna och undersöka dem varje dag, då du löper stor risk att få sår på dem.

  • Man bör undersöka fötternas tillstånd vid varje uppföljningsbesök.

  • Du kan förhindra följdsjukdomar genom att sköta om din diabetes väl och hålla blodsockret, blodtrycket och blodets kolesterol under kontroll och sluta röka, om du röker.

  • Om du har strukturella och funktionella problem med fötterna kan du behöva hjälpmedel, som individuellt utformade sulor och tårätare och -skydd. Du kan också behöva anpassa dina skor eller skaffa specialskor.

  • Du behöver gå till en fotterapeut eller fotvårdare för regelbunden uppföljning. Hur många besök du behöver beror på hur stora dina fotproblem är och hur du själv kan sköta om dina fötter.

Uppdaterad 2.9.2020