Gå till sidans innehåll

Blödning från såret

Såret slutar blöda när blodkärlen drar ihop sig. Man kan påverka koaguleringen med så kallade antikoagulantia, alltså läkemedel som hämmar blodets koagulering.

Såret slutar att blöda då blodkärlen drar ihop sig och olika celler påverkar koaguleringen. Patienter som använder antikoagulantia kan blöda längre.

Inför till exempel en operation får patienten ofta instruktioner om huruvida han eller hon ska fortsätta ta dessa läkemedel eller pausa dem. Vårdpersonalen ger dessa instruktioner i förväg.

Om såret blöder kraftigt ska man trycka på det med ett rent förband och hålla den blödande kroppsdelen högt för att hejda blödningen tills första hjälpen-personalen kommer till platsen.

Uppdaterad 24.5.2021